ข่าว

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานข่าวสารโรงพยาบาลเกาะคา
  • เปิดให้ใช้งานระบบได้แล้ววันนี้ !!!
  • ปรับปรุงระบบ intranet เป็น webboard บน internet
  • กรุณาสมัครสมาชิกใหม่ / Login เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

การลงข้อมูลใน HOSXP

ไม่มีกระทู้ใหม่ การลงข้อมูลให้ถูกต้องครับถ้วนตามหลัก 43 แฟ้ม

12 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย EDI_09
ใน คู่มือลงข้อมูล 43 แฟ้ม ...
เมื่อ เมษายน 08, 2016, 05:05:44 PM

ประกาศจากโรงพยาบาล

ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสารสำคัญจากทางโรงพยาบาล

เอกสารสำคัญจากทางโรงพยาบาล เรื่องเร่งด่วน ที่ทุกหน่วยงานต้องทราบ สั่งโดยตรงจากผู้อำนวยการ

12 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย EDI_09
ใน เกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายใน...
เมื่อ สิงหาคม 10, 2015, 02:18:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม

รวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุม/อบรม

17 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย EDI_09
ใน ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประ...
เมื่อ มกราคม 29, 2015, 03:44:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

19 กระทู้
18 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Thailand
ใน Re: รณรงค์สวมหมวกกันน็อก...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2016, 04:25:37 PM

สื่อสารภายใน

ไม่มีกระทู้ใหม่ กิจกรรมในรั้วโรงพยาบาล

รวบรวมข่าวสารกิจกรรมภายในและภายนอกของโรงพยาบาล

7 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kunnaiER
ใน แนวทางการ CPR กรณีผู้ป่ว...
เมื่อ พฤษภาคม 18, 2016, 04:05:48 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานธุรการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากงานธุรการ

27 กระทู้
27 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย EDI_09
ใน ระเบียบการลงเวลาปฏิบัติง...
เมื่อ มีนาคม 21, 2017, 10:07:13 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขศึกษาและโสตทัศนศึกษา

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากงานสุขศึกษาและโสตทัศนศึกษา

12 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย EDI_09
ใน แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพบ...
เมื่อ พฤษภาคม 16, 2018, 03:51:46 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงิน

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากงานการเงิน

8 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย au125
ใน ทบทวนผังค่ารักษาพยาบาล ร...
เมื่อ พฤศจิกายน 10, 2017, 03:21:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคอมพิวเตอร์

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากงานคอมพิวเตอร์

21 กระทู้
21 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย manama
ใน ลดน้ำหนัก sye-s ฉีกกฏ! ล...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 22, 2017, 03:10:39 PM

ข่าวสารจากกระทรวง

ไม่มีกระทู้ใหม่ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย aekunited
ใน ประชาสัมพันธ์กองทุนสำรอง...
เมื่อ กรกฎาคม 02, 2015, 02:02:51 PM

ทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ไม่มีกระทู้ใหม่ องค์กรพยาบาล

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ยุพิน แสนทอน
ใน แนวทางการดูแลเท้า
เมื่อ เมษายน 05, 2016, 03:28:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทีมพัฒนาสารสนเทศโรงพยาบาล (IM)

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย EDI_09
ใน from medical history
เมื่อ พฤศจิกายน 11, 2016, 09:45:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทีมบริหารจัดการความเสี่ยง

Risk Management

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย EDI_09
ใน ประเด็นที่ให้มีการทบทวนแ...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2014, 10:27:13 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resource Development (HRD)

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย User
ใน การประเมิน ประสิทธิภาพกา...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 03, 2016, 03:44:35 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทีมประสานงานคุณภาพ

คณะกรรมการประสานงานคุณภาพ (Facilitator)

21 กระทู้
21 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wirunee
ใน พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิ...
เมื่อ มีนาคม 26, 2017, 08:34:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทีมดูแลผู้ป่วย

Patient Care Team (PCT)

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย naruchanat
ใน อบรม Paliative Care
เมื่อ มิถุนายน 08, 2015, 02:26:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทีม ENV

12 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย au125
ใน เอกสารซ้อมแผนอัคคีภัย 25...
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2018, 10:17:48 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทีม 5ส

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

IC

12 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐรุจา เล็กสุวรรณ
ใน มาตรฐาน การใส่สายสวนปัสส...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 05, 2018, 01:50:06 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC)

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wirunee
ใน มาตรการประหยัดยา 58
เมื่อ ตุลาคม 29, 2015, 07:09:23 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ Health Team

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tuta
ใน ผลการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท...
เมื่อ มิถุนายน 23, 2014, 03:40:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ชมรมดนตรีนักจัดรายการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน วิธีการเข้าร่วมโหวต ประก...
เมื่อ พฤษภาคม 30, 2014, 09:50:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ชมรมจริยธรรม

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย aekunited
ใน สรุปบัญชีชมรมจริยธรรมปีง...
เมื่อ มิถุนายน 09, 2014, 11:23:49 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ พุธประสานบริการ

รวบรวมข้อมูลจากการประชุมพุธประสานบริการ

4 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน รายงานการประชุมพุธประสาน...
เมื่อ พฤษภาคม 26, 2014, 11:53:07 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ พุธประสานบริหาร

รวบรวมเอกสารการประชุมพุธประสานบริหาร (งานพัสดุ/บริหาร)

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย EDI_09
ใน รายการพัสดุในคลัง'57 Ne...
เมื่อ มิถุนายน 11, 2014, 10:10:56 AM

หน่วยงานภายในโรงพยาบาล

ไม่มีกระทู้ใหม่ ศูนย์คอมพิวเตอร์

ผู้ดูแล: aekunited

5 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย EDI_09
ใน คู่มือลงข้อมูล 43 แฟ้ม ...
เมื่อ เมษายน 08, 2016, 11:59:23 AM

บอร์ดย่อย: เทคนิคการใช้งาน HOSxP, แบบฟอร์มงานคอมพิวเตอร์, รายงาน, One Page Summary, วารสาร BMS

คลังความรู้

ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสารจากการเข้าร่วมประชุม

สำหรับรวบรวมเอกสารที่ได้จากการประชุมภายนอกโรงพยาบาล

20 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย U-maporn
ใน หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำ...
เมื่อ มกราคม 27, 2017, 11:05:43 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

กระดานข่าวสารโรงพยาบาลเกาะคา - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

284 กระทู้ ใน 269 หัวข้อ โดย 382 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: supanupongs
กระทู้ล่าสุด: "แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพบ..." ( พฤษภาคม 16, 2018, 03:51:46 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

4 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 4. ออนไลน์มากที่สุด: 30 (กุมภาพันธ์ 02, 2018, 01:34:38 PM)